Strømmetjenester- et fristed fra reklame

1 av 3 nordmenn mener at reklame er irriterende, plagsomt og forstyrrende. Det er med andre ord ikke alle som setter pris på de korte avbrekkene en jevnlig får gjennom programmene på lineær-TV. Et stadig økende antall nordmenn velger som følge av dette å slippe unna «maset», ved å betale for reklamefrie strømmetjenester.

Read More