Oslo Politidistrikts ulovlige praksiser får konsekvenser

Nyhetsartikkel - Steffen Tomt

Oslo Politidistrikt har i flere år drevet med overvåkningsøvelser i Oslos gater, noe som har resultert i årrekker med ulovlig lagring av persondata uten hjemmel i loven. Nå får Oslo Politidistrikts handlinger konsekvenser.

Aftenposten kan i en rykende fersk artikkel avsløre hvordan Oslo Politidistrikt har drevet med ulovlig lagring av persondata knyttet opp mot overvåkningsøvelser i Oslo området. Øvelsene har gått ut på at Oslo Politidistrikt har satt opp såkalte falske basestasjoner, også kalt IMSI-catcher / IMSI-fanger.

En IMSI-fanger fungerer som lokkemat for mobiltelefon signaler, hvor politiet kan skru opp signalstyrken fra den falske basestasjonen og lure mobiltelefon signaler, og hente inn en rekk med personlig informasjon om hver enkelt bruker, uten at brukeren i det hele tatt er klar over at dette foregår. IMSI-fangere brukes til etterretning og som et middel i overvåkning av mobiltrafikk.

Falske basestasjoner, også kalt “IMSI-fangere” har blitt plassert ut ved jevne mellomrom i områdene rundt Oslo Sentralstasjon og Bjørvika, og har siden avsløringene  Aftenposten  gjorde i 2014 økt hyppig i antall.  Foto: Robert Tudor / unsplash.com

Falske basestasjoner, også kalt “IMSI-fangere” har blitt plassert ut ved jevne mellomrom i områdene rundt Oslo Sentralstasjon og Bjørvika, og har siden avsløringene Aftenposten gjorde i 2014 økt hyppig i antall.

Foto: Robert Tudor / unsplash.com

Ulovlig praktisering

Disse falske basestasjonene har jevnlig blitt plassert ut midlertidig i Oslos gater, hvor politiet har skrudd opp signal-styrken på disse falske stasjonen og lokket til seg mobiltelefoners tilkoblingen, inkludert det høyst personlige IMSI-nummeret. IMSI står for betegnelsen “International Mobile Subscriber Identity” , og er en tallrekke på opptil 15 tall som identifiserer hvert enkelt abonnement til en personlig bruker.

Aftenposten avsløre er at mens Oslo Politidistrikt nektet for at slike øvelser fant sted i 2014, gjorde Aftenposten ulike målinger av mobilnettet i Oslo området med kontraspionasje utstyr, for å avgjøre hvorvidt slike øvelser fant sted. I senere år har Oslo Politidistrikt riktignok gått ut og bekreftet at slike øvelser fant sted og er en del av deres regelmessige øvelser - endringer ligger riktignok i hyppigheten av slike øvelser. I offisielle dokumenter og rapporter fra Oslo Politidistrikt viser det seg at øvelser involvert falske basestasjoner og overvåkning av mobilnettet har økt fra én i året i 2014 til 107 saker i 2017.

Kontrollutvalget reagerer

Det er uvisst hvor stort omfavnet er av personinformasjon som har blitt lagret av Oslo Politidistrikt.   Foto: Robert Tudor / unsplash.com

Det er uvisst hvor stort omfavnet er av personinformasjon som har blitt lagret av Oslo Politidistrikt.

Foto: Robert Tudor / unsplash.com

Oslo Politidistrikt får nå reaksjoner fra Kontrollutvalget, et utvalg bestående av fire medlemmer som har ansvar for å overse at politiet og påtalemyndighetenes overvåkning og avlytting finner sted innenfor lovens rammer, og samtidig har hjemmel i loven. Kontrollutvalget har nå varslet hvordan disse overvåkningsøvelsene til Oslo Politidistrikt ikke har fulgt lovens rammer, hvor sensitiv informasjon som ISMI-nummere har blitt lagret i flere år uten hjemmel i loven. Lagring av slik informasjon skal bare skje under omstendigheter hvor politiet har mistanke om ulovlige alvorlig kriminalitet.

Kontrollutvalget varslet om politiets praksiser rundt disse øvelsene for første gang i Mars 2018, hvor politiet avviste at det oppstod komplikasjoner i denne lagringen av personinformasjon. Nå, nesten ett år senere får det konsekvenser for Oslo Politidistrikt, som nå bekrefter at denne lagringen av personinformasjon fra slike øvelser ikke lenger skal finne sted.

Konsekvenser for Oslo Politidistrikt

Personvern og lagring av informasjon har det siste året vært et område med mye fokus, og som PRESSET. rapporterte om tidligere fikk GDPRs inntog i Norge store konsekvenser. Forskriftene i GDPR tilsier at man som individ skal kunne få innsikt i hvilken informasjon om en selv som lagres dersom man ønsker det, og samtidig ha muligheten til å få slik informasjon fjernet hvis man selv ber om det. Oslo Politidistrikts handlinger vitner om brudd på disse nye forskriftene, men som Aftenposten avslører har nå Oslo Politidistrikt endelig gjort endringer i deres praktiseringer av slike overvåkningsøvelser. Som visepolitimester i Oslo Politidistrikt Bjørn Vandvik skriver til Aftenposten;

– Oslo politidistrikt har for egen del verken ønske eller behov for å lagre opplysningene. Oslo politidistrikt vil derfor ikke lenger lagre slike opplysninger fra trening i tråd med anbefalingene fra Kontrollutvalget.

Man kan spekulerer i hvilken informasjon som har kommet på avvei som et resultat av disse øvelsene, og også deres omfang, men med de nye endringene har politiet og påtalemyndighetene fått en påminnelse om viktigheten av personvern i Norge anno 2019.