Medienes økonomiske side

Lederartikkel - Steffen Tomt

Store satsninger, massiv pengebruk, og nye løsninger. Den økonomiske kraften bak medieverden er stor, og bygger seg sakte men sikkert større - hvordan kan en forholde seg til denne kraftige pengebruken, den makten som benyttes, og alle de vanvittige summene som følger?

Medielandskapet i Norge og resten av verden er som et alt annet kommersielt landskap. Det sentreres, preges, og bygges opp gjennom kapital og økonomisk kraft. Alt fra million satsninger på nyinnspillinger av filmer, voldsomme utbetalinger for nye teknologiske fremskritt, og en forandring i hvor inntekten til selskapene kommer fra - alt dette preger medielandskapet mer enn før.

Medienes økonomiske perspektiv må forstås i møte med det omfattende medielandskapet vi lever i.  Foto: Michael Longmire /  Unsplash

Medienes økonomiske perspektiv må forstås i møte med det omfattende medielandskapet vi lever i.

Foto: Michael Longmire / Unsplash

Som “Game of Thrones” finalen viste, har en velskapt, milliardstøttet satsning på innhold og kvalitetsproduksjonen ikke bare påvirkningskraft, det har definisjonskraft. En samfunnsmessig bevegelse, et publikum på flere millioner mennesker, og en ufattelig sum penger inn til selskapet bak serien. Alt dette er resultater fra en åtte år lang satsning på kvalitet, og stor-produksjon.

Den økonomiske siden ved mediene er ikke noe som trekkes for ofte frem i lyset, men det er et viktig aspekt ved vår medieorienterte samfunnsmodell. En forståelse av hva som ligger bak, hvilke krefter, og hvilke hensikter som ligger til grunne, enten det er hensikter begrunnet i ønsker om en bedre hverdag eller om det er hensikter begrunnet i et ønske om større kapital - uavhengig av dette er det et vesentlig og viktig område som må forstås i møte med dagens medier og vår teknologiske verden.

Velkommen til et helt nytt temanummer, med 12 dyptgående artikler og saker om økonomi, økonomiske stor satsninger, og den rådende økonomiske kraften i medieverden,

Velkommen til “Økonomisk kraft”.