Samfunnets usosiale medier

Lederartikkel - Steffen T.

I en verden med stadig fler og fler medier, modaliteter, og teknologiske påvirkninger kan en undre seg om hvordan dette påvirker oss, og vi begynner allerede å se resultatene.

Verden blir stadig mer og mer digitalisert, og den utviklingen vi er midt i nå har aldri før vært like hyppig. Sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter, for å neven noen av de aller største gigantene i den teknologiske verden, står for en stadig voksende bit av dagsorden, våre individuelle politiske tanker, overbevisninger, og meningsdannelse. Samtidig representerer disse sosiale mediene nettopp det menneskelige; samholdet, idéutveksling, følelser, og alt det som bidrar til samfunnet vårt, kulturen vår, og det som på mange måter definerer menneskeheten.

Men er det så enkelt som dette? Representerer virkelig sosiale medier menneskeligheten, frihet, og samhold? Stadig flere sider begynner nå nemlig å vise seg fram - de sosiale mediene har også en usosial side ved seg, og den gjør seg mer prominent enn noen gang før. Stadig flere undersøkelser blir gjort, og det er gang på gang blitt vist at sosiale medier skaper problemer av dype karakterer; ensomhet, suicidale tanker, depresjon, og mangel på virkelighetsnære forhold til medmennesker. Som professor Amy Binnes ved University of Central Lancashire poengterer i en sak til The Guardian så var det ingen klarhet i hva slags påvirkning eller betydning sosiale medier skulle få;

When social media started, we didn’t really know what it was going to mean...
— Amy Binnes, senior lecturer ved University of Central Lancashire
marc-schafer-631509-unsplash.jpg

Samtidig som stadig flere og flere unge mennesker aktivt går ut for å ta avstand til sosiale medier som Instagram og Facebook, ser vi også at dette ikke er en isolert trend, men noe som førte til at Facebook mistet rundt 1 million europeiske brukere i siste kvartal i 2018, hvor antall brukere falt fra 279 millioner til 269 millioner over en periode på tre måneder. Facebook har i den siste perioden vært i hardt vær, med alt fra personvern-skandaler, lekasjer og anklager om å stagnere den offentlige debatten.

Mange aspekter av sosiale medier vitner om et aktivt forsøk fra industriene til å være avhengighetsskapende, men det kan virke som de yngre generasjonen føler de negative effektene i stadig større grad, mens den eldre garden setter klørne sine i de ulike mediene for fult. Massive frafall fra yngre brukere, mer fokus på psykiske og helsemessige aspektene av effekten til sosiale medier, og en stadig mer åpen debatt vitner om en sterk endring i bruk, forståelse og forhold til dagens sosiale medie-giganter.

Sosiale medier bringer med seg mye godt, og åpner for en helt annen form for meningsutveksling enn verdenshistorien noen sinne har sett tidligere, men som dagens unge bevegelse skriker om er det viktigere enn noensinne før å stille seg kritisk til vårt personlige og upersonlige forhold til disse mediene. Alt er ikke nødvendigvis sånn det fremstilles, og sosiale medier får en stadig større og mer prominent “u” hengende foran seg.