Ullevål sykehus vil ikke lenger informere mediene om pasientskader

Nyhetsartikkel - Linnea J. Aasrum

Torsdag forrige uke publiserte journalisten en artikkel om et internt skriv fra avdelingen for traumatologi ved Ullevål sykehus. I skrivet informerer sykehuset om at de ikke lenger vil utgi anonymiserte tilstandsrapporter om pasienter til mediene. Dette har skapt uro i presse-Norge. 

Foto: Marcelo Leal/  Unsplash

Foto: Marcelo Leal/ Unsplash

Avdelingen for traumatologi ved Ullevål sykehus er en av landets mest sentrale akuttavdelinger. Vanligvis sender sykehuset ut anonymiserte tilstandsrapporter til journalister for å informere det offentlige rom om pasientens tilstand etter en ulykke. Nå har avdelingen valgt å sette ned foten, og vil ikke lenger utføre denne praksisen. 

Alene om å stanse pressemeldingene

Tidligere i år valgte også Helse Vest, en av fire regionale helseforetak i Norge å stanse pressemeldingene. Ettervirkningene ble dermed at avdelingen for traumatologi ved Ullevål valgte å gjøre det samme.

Allikevel har både Helse Nord, Midt og Sør- Øst gått ut og sagt at de ikke har planer om å slutte seg til praksisen i første omgang. Dermed er Helse Vest og avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus alene om å stanse pressemeldingene. 

Begrunnelse for avgjørelsen 

Overlege Pål Aksel Næss og avdelingsleder Tina Gaarder har signert skrivet, og begrunner avgjørelsen med at pressemeldingene som blir sendt ut fra avdelingen kan føre til brudd på taushetsplikten. Selv om meldingene inneholder anonymisert informasjon vil det være en fare for at pasienten er gjenkjennbar ut fra allerede eksisterende opplysninger i offentligheten. Dette er noe de vil unngå. 

Tidligere har sykehuset gitt ut pressemeldinger om tilstanden til pasienter, slik det ble gjort da de to tvillingene på 7 måneder ble påkjørt av en kapret ambulanse i Oslo forrige uke. Da kunne avisene informere om at de to små barna kom ut av ulykken med lettere skader. Dette er informasjon som ikke lenger vil nå ut til offentligheten når pressemeldingene stanses. 

Under 22. juli var det også tett oppfølgning av pasienter under behandling. Dette er en praksis som har fungert i en årrekke, da det er av interesse for samfunnet å vite utfallet av slike saker. Spesielt i større ulykker som rammer mange mennesker.

Selv om avdelingen velger å ende denne praksisen, er det likevel noen unntak som fremlegges. 

Overlege Pål Aksel Næss mener at i ekstraordinære tilfeller, vil det være av betydning for samfunnet at tilstandsrapporter offentliggjøres. Hva som regnes som ekstraordinære tilfeller er allikevel ikke helt klart. 

- I saker som berører store, samfunnsmessige hensyn kan det bli aktuelt å vurdere unntak. Men terskelen må nødvendigvis være høy. Vi snakker om hendelser på samme skala som 22. juli, forteller Næss til Journalisten.

Vil prøve å forhindre lukkede sykehus

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen mener dette er en avgjørelse bygd på feil lovforståelse og som vil føre til konsekvenser for det informasjonsansvaret mediene har ovenfor befolkningen. Behovet for å vite konsekvensene av en sak er fremtredende hos de fleste mennesker, og hvis ikke tilstandsrapporter offentliggjøres, vil det skape et tomrom. 

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen mener at å stanse denne type informasjon fra å nå offentligheten vil føre til et fremmedgjort samfunn. 

- Dette er informasjon som allmennheten har krav på, og som institusjonene bør gi fra seg. Fordi de er tillitsbyggende. Alt annet er tillitsvekkende, forteller Jensen til Journalisten.

Selv om Helse Vest og avdelingen for traumatologi ved Ullevål foreløpig er alene om avgjørelsen, sier både Floberghagen og Jensen at de vil følge nøye med videre i saken.